Wat doet MS-Anders?

Wat doet MS-Anders?

Al 20 jaar knokt MS-Anders voor een betere kwaliteit van het leven van mensen met Multiple Sclerose. Wij gaan dóór daar waar anderen afhaken. We onderzoeken invalshoeken die niet voor de hand liggen, maar die wel degelijk blijken te helpen. Wij kiezen daarbij voor een pragmatische aanpak, want wij weten dat jij als MS-patiënt graag ZELF de regie wilt houden over je leven. En dat je gezin ook wel wat opvang kan gebruiken.

Blauwe boekje

Dit zijn de pijlers

Wat wij doen voor MS-patiënten, is globaal te verdelen over vier pijlers:

√          onafhankelijke voorlichting (eerlijk over de bijwerkingen van medicijnen),
√          medisch-wetenschappelijk onderzoek (en dan buíten de al platgetreden paden),
√          maatschappelijk werk (omdat partners en kinderen net zo hard geraakt worden),
√          praktische hulp vandaag (omdat wachten op ‘later’ geen optie is).

Ons werk bestaat onder meer uit:

Onafhankelijke voorlichting aan patiënten

–           Nieuwskrant MSinfo en ONLINE Magazine
–           Diëtistenspreekuur en het Eet Anders Experiment
–           Voedingsboek, kinderboekjes, spellen enz.
–           Boeken over complementaire therapievormen
–           Boeken over omgaan met cognitieklachten bij MS

Medisch-wetenschappelijk onderzoek

–           Maatschappelijk medisch onderzoek
–           Literatuur onderzoek
–           Lobby/belangenbehartiging

Maatschappelijk werk

–           Eigen afdeling Maatschappelijk Werk
–           Landelijke MS-infodagen met thema
–           Workshops en trainingen
–           Jaarlijkse kinderkampen, Jonge Mantelzorgersdag
–           Hulpfonds voor financiële nood

Praktische hulp

–           APS pijntherapie
–           Landelijke opleiding en training van zorgverleners

Door ons steeds te laten inspireren door de mensen die het beste weten wat er nodig is, namelijk de mensen met MS zelf, blijven wij ons aanbod optimaliseren. Maar ook mensen uit hun omgeving, deskundigen, therapeuten en hulpverleners vormen een bron van inspiratie en informatie. Vertel ons waar u behoefte aan heeft!