MS-Anders steunt talentvolle onderzoekers

Stichting MS-Anders financiert medisch-wetenschappelijk en sociaal- maatschappelijk onderzoek naar de oorzaak en symptomen van Multiple Sclerose. Medisch-wetenschappelijk onderzoek is vaak een combinatie van laboratoriumonderzoek en onderzoek met patiënten. Ook vindt onderzoek plaats naar therapieën die de kwaliteit van leven verbeteren en manieren om de demyelinisatie te herstellen.

Niet zomaar elk onderzoek

Vaak gaat het om onderzoek dat meerdere jaren duurt. Niet elke aanvraag wordt gehonoreerd. Ten eerste zijn de financiële middelen beperkt, ten tweede zijn de criteria van MS-Anders scherp. Het moet gaan om topzorg en om de kwaliteit van LEVEN van de patiënt. Het moet zich richten op hetzij het verbeteren van de diagnose, hetzij het vinden van betere behandelingen, hetzij bijdragen aan een verklaring van de factoren die de ziekte veroorzaken. Het moet dus echt vernieuwend zijn, vraagtekens durven plaatsen en niet louter theoretisch of fundamenteel van aard. Met het lef om paden in te slaan die soms buiten de geijkte route gaan. Ook daarin toont MS-Anders zich Anders.

In het belang van de patiënt

Het geld dat nodig is voor onderzoek komt er niet vanzelf. Zorgverzekeraars mogen de kosten, die gemaakt zijn voor onderzoeksdoeleinden, niet vergoeden. Vanuit de geneesmiddelenindustrie wordt veel geld gestopt in onderzoek, vooral om nieuwe producten officieel geregistreerd te krijgen.

Geneesmiddelenfabrikanten zijn commerciële bedrijven; de winstgevendheid van hun producten zorgt voor hun bestaansrecht. Zij hebben een ander oogmerk als een onafhankelijke, ideële stichting zoals MS-Anders. Voor ons staat louter het belang van de MS-patiënt voorop, later maar vooral ook nú!

Bij de uitkomst van onderzoek heeft MS-Anders dan ook geen enkel financieel voordeel. Dit verschaft de wetenschappers een grotere vrijheid in hun zoektocht naar antwoorden; maar het legt ook een grote verantwoordelijkheid bij ze neer. Immers, elke euro die zij besteden, is afkomstig van donateurs!

Op de verlanglijst

Via het programma Anders Eten bij MS hebben honderden MS-patiënten al zelf ervaren wat een ander voedingspatroon kan doen voor de kwaliteit van hun dagelijks leven. Hoe voeding ingrijpt op het ziekteproces zelf, daar wil MS-Anders graag méér onderzoek naar laten doen. Onderzoek dat het effect uitpluist op het afweersysteem, op de ontstekingen bij MS en de rechtstreekse relatie tussen het darmmicrobioom (de darmflora) en de hersenen. We zoeken donateurs die dit goede doel willen steunen!