Mindfulness training bij MS

Stichting MS-Anders organiseert Mindfulness trainingen voor mensen met MS.

In de Mindfulness training gaat het niet zozeer om het direct oplossen van je problemen, maar veeleer om de verandering in je relatie tot die problemen. Dit oefenen we met het ontwikkelen van bewuste aandacht. Als de problemen hierdoor minder in het centrum van je aandacht en leven komen te staan, komt er veel  meer ruimte om te genieten in het hier en nu en om je leven in die richting te laten ontwikkelen die jij waardevol vindt. Het paradoxale van Mindfulness training is dat juist door een dergelijke verandering in je mentale houding je problemen vaak verminderen of zich oplossen. Alsof dit het natuurlijke gevolg is van je verandering in houding.

Uit onderzoek is gebleken dat het volgen van een Mindfulness training uiteindelijk leidt tot:

–          vermindering van angst-  en depressieklachten

–          beter leren omgaan met chronische pijn

–          beter slapen

–          verbetering van energiehuishouding

–          beter vermogen om te kunnen genieten in het hier en nu

–          betere concentratie

–          meer inzicht in je mogelijkheden en grenzen, met als gevolg een positiever zelfbeeld

–          verhoogd niveau van welzijn

Bekijk de Flyer Mindfulness bij MS!

Wilt u meedoen? U kunt  zich aanmelden via info@ms-anders.nl

Eigen bijdrage voor de gehele training ( 8x ) is € 100,= de rest legt MS-Anders bij. 

Locatie Datum Tijd

1

D

===============================================================================

Ik wil ook meedoen!

Heb jij MS en wil je ook meedoen aan een dansworkshop, de RGM cognitietraining op muziek, aanschuiven bij de partnergroep, een lezing bijwonen van het UWV, van onze diëtiste, een mindfulness- of een blaastraining volgen die is afgestemd op MS, leren je innerlijke stress aan te pakken met EFT … maar dan in een plaats bij jou in de buurt? Laat het ons weten. Stuur je wensen naar info@ms-anders.nl. Bij voldoende belangstelling organiseren we de activiteit bij jou in de buurt.

===============================================================================