Manier van werken

De doelstelling

MS-Anders zoekt op eigen kracht en onafhankelijk van anderen naar perspectief bij Multiple Sclerose. MS-Anders durft in alternatieven te denken daar waar conventionele verklaringen en behandelmethoden onvoldoende effectief blijken of teveel belemmeringen opleveren. Daarbij worden nadrukkelijk het gezin en de zorgverleners bij de patiënt betrokken.

Toegevoegde waarde

De combinatie van moed en bevlogenheid, van praktische hulp en een nuchtere kijk, vormt de toegevoegde waarde van het werk van de stichting MS-Anders. MS-Anders heeft zich daarmee een kenmerkende, eigen plaats verworven tussen de Nederlandse organisaties die de strijd aanbinden met deze slopende ziekte. Anders dan anderen hebben wij ons van meet af aan gericht op de mensen met MS ZELF en op hun directe omgeving.

Manier van werken

Open, onbevangen luisterend, zonder te oordelen en met als drijfveer de wil om -hoe dan ook- hun kwaliteit van leven te verbeteren. Dat typeert de manier waarop MS-Anders een platform biedt aan mensen met Multiple Sclerose. Dat heeft geleid tot gewaagde onderzoeken (denk aan de bijensteken), medisch-wetenschappelijke studies (kunnen we vroege laesies nog herstellen?) en vernieuwende initiatieven zoals de MS-kinderkampen.

Het beleidsplan

Lees hier het beleidsplan van Stichting MS-Anders

BESTUURSSAMENSTELLING

De namen van de bestuurders:

Naam Retera – Rost van Tonningen, Miriam Bibiana Isabella
Geboortedatum en -plaats 10-10-1968, Roermond
Datum in functie 07-04-2014 (datum registratie:14-05-2014)
Titel Penningmeester

Voorzitter: Hier staat een vacature voor open.

Naam Kroes, Alexandra Mira
Geboortedatum en -plaats 08-11-1966, Haarlem
Datum in functie 01-04-2013 (datum registratie: 16-04-2013)
Titel Secretaris

Het beloningsbeleid

1. BELONINGEN

· Leden van het bestuur, ontvangen geen loon, salaris of vakantiegelden.
· Medewerkers ontvangen een marktconform salaris voor charitatieve instellingen.

2. ONKOSTENVERGOEDINGEN

Leden van het bestuur, Vrijwilligers en medewerkers kunnen vergoeding ontvangen van gemaakte onkosten zulks onder de volgende voorwaarden:

· de onkosten hebben rechtstreeks betrekking op activiteiten die door of in opdracht van de MS-Anders georganiseerd worden
· de onkosten worden gedeclareerd tegen overlegging van bewijstukken zoals facturen, nota’s of kassabonnen.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

Het werk van MS-Anders in gebouwd op vier belangrijke pijlers:

1. Medisch-wetenschappelijk onderzoek
– Klinisch onderzoek
– Laboratorium onderzoek
– Literatuur onderzoek

2. Maatschappelijk werk
– Eigen afdeling Maatschappelijk Werk
– Landelijke MS-infodagen
– Workshops en trainingen
– Jaarlijkse kinderkampen

3. Onafhankelijk voorlichting
– Driemaandelijkse nieuwskrant MSinfo
– Eigen diëtiste voor voedingsvoorlichting
– Boeken, website en folders

4. Praktische hulpmiddelen
– Opleiding en training van zorgverleners
– Pilots gericht op zorg aan huis

Contactinformatie

Stichting MS-Anders
Gooimeer 5
1411 DD Naarden
Telefoon: 020-6116666
Fax: 020-6117695

E-mail: info@ms-anders.nl
Website: www.ms-anders.nl

RSIN : 8065.98.293

Lees hier het uittreksel van KvK van Stichting MS-Anders

Lees hier de statuten van Stichting MS-Anders