Maatschappelijk Werk

Het maatschappelijk werk van MS-Anders is er voor iedereen die te maken heeft met MS. Zij biedt hulp en ondersteuning bij problemen die men ervaart in het dagelijks leven ten gevolge van de MS.

Naast concrete, informatieve hulpverlening,  biedt zij o.a. begeleiding bij:

  • Verwerking van de diagnose en ‘hoe nu verder’
  • Problemen met instanties
  • Rouwverwerking na  verlies van gezondheid en werk
  • Psychische problemen ten gevolge van de MS
  • Problemen met eenzaamheid
  • Zinvolle dagbesteding
  • Relatieproblemen ten gevolge van de MS
  • Heroriëntatie op het leven met een chronische ziekte
  • Versterken en uitbreiden van sociaal netwerk

Voorop in de begeleiding staat behoud van eigen regie, en versterken van mogelijkheden en autonomie. Een activerende praktische aanpak staat centraal en er wordt gewerkt met concrete doelen. Ouders met een kind met MS en kinderen met een ouder met MS kunnen ook een beroep doen op het  maatschappelijk werk. Naast de individuele contacten met hulpvragers heeft het maatschappelijk werk een initiërende, coördinerende en ondersteunende rol bij projecten zoals de kinderkampen, themabijeenkomsten, cursussen, trainingen en workshops

De mensen van Maatschappelijk Werk zijn te bereiken via ( 020 ) 6116666 of via mail info@ms-anders.nl.

Woont u in Noord Nederland dan kunt u ook rechtstreeks contact opnemen met Roel Petter via rpetter@ms-anders.nl