Jaarverslag MS-Anders

Jaar in, jaar uit

Ieder jaar opnieuw steunt stichting MS-Anders de circa 16.000 mensen met Multiple Sclerose in Nederland in hun zoektocht naar verbetering, of tenminste behoud van de kwaliteit van hun leven. Hun kinderen ondervinden zorgeloze momenten, hun partners een warm welkom en hun zorgverleners steun voor onderzoek en praktische hulpmiddelen.

Wij geven niet op!

MS kan een lichaam slopen, steeds meer functies vallen uit. Waar anderen afhaken, geven wij niet op. Er is moed en doorzettingsvermogen voor nodig om dwars tegen de gevestigd opinie in je eigen mening te vormen en daar gestalte aan te geven. Maar wie zo al 20 jaar knokt, krijgt op het gebied van een betere kwaliteit van leven opmerkelijk veel voor elkaar.

Dank

Diep en oprecht dankbaar zijn wij al die donateurs, particulieren en bedrijven, die ons werk financieel steunen. Zonder er ooit iets voor terug te verlangen. Gewoon, omdat ons werk -meer dan ooit- nodig is. Hard nodig!

Jaarverslagen opvragen

U wilt een helder inzicht in de prestaties en effectiviteit van onze organisatie? Download dan het jaarverslag. Dat kost niks en u heeft meteen de meest recente cijfers in huis.

Jaarrekening downloaden

Toelichting van het bestuur op de jaarcijfers

Ons werk

Een completer beeld van ons werk krijgt u door één van deze uitgaven op te vragen. Wij vragen slechts een vrijwillige bijdrage in de verzendkosten.