MS-Anders Hulpfonds

Elk jaar stelt de stichting MS-Anders maximaal 2500 euro beschikbaar voor mensen met MS die financiële hulp nodig hebben. Hulp die gerelateerd is aan Multiple Sclerose en die in positieve zin bijdraagt aan de kwaliteit van leven van de patiënt. Het moet gaan om kosten die bij geen enkele andere instantie kunnen worden gedeclareerd en door de gegadigde niet zelf op te brengen zijn.

Andere fondsen

MS-Anders heeft ook contact met andere fondsen die wellicht iets voor u kunnen betekenen. Heeft u voorzieningen en/of hulpmiddelen nodig, krijgt u dit niet vergoed en kunt u dit financieel niet opbrengen. Misschien kunnen wij u helpen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan-Jaap Karsten. Hij is bereikbaar via e-mail info@ms-anders.nl