Doneren

Uw hulp is (méér dan) belangrijk!

MS-Anders is 100% onafhankelijk en heeft maar één doel: mensen met Multiple Sclerose een betere kwaliteit van leven geven. Zonder vooringenomenheid, zonder commerciële belangen, eerlijk, objectief: MS-Anders staat open voor alles wat hen helpt zich beter te voelen. Dat maakt ons anders, kritisch, vechtlustig, pragmatisch en voor heel veel patiënten een steun in de rug. Helpt u ook mee?

Met uw donatie steunt u de volgende projecten:

VOORLICHTING

Over wat er nog méér mogelijk is bij MS, complementaire behandelingen bijvoorbeeld. Boeken over het leven met cognitieve klachten, over het leren leven met MS…

MAATSCHAPPELIJK WERK

Voor opvang van kinderen uit een gezin met MS, voor partners, weekenden voor jonge mantelzorgers, persoon- lijke steun en coaching van wie klem komt te zitten…

ONDERZOEK

Naar wat andere voeding kan bewerkstelligen, naar nieuwe toepassingen van bestaande medicijnen, onverwachte invalshoeken en experimentele, maar veelbelovende therapie…

PRAKTISCHE HULP

Voor hulp bij instanties, workshops die weerbaarder maken, training bij slik- of darmproblemen of voor ’n betere blaasbeheersing…