Complementaire Behandeling

Een complementaire behandeling: wat is dat?

Er is méér mogelijk
In aanvulling op de reguliere behandelingen bij MS (spuiten, slikken, infuus), is er zoveel meer mogeliijk om de kwaliteit van leven met MS te verbeteren. Helaas is veel daarvan onbekend, ook bij zorgprofessionals. Bij MS-Anders vind je suggesties over alles wat helpt om je beter te voelen. Zonder vooringenomenheid, eerlijk en objectief over wat er nog meer mogelijk is bij Multiple Sclerose. Gewoon, omdat we vinden dat je recht hebt op keuze en je eigen afweging daarin.

Integratieve geneeskunde
Reguliere behandelingen richten zich doorgaans op 1 specifiek symptoom, op een acuut ziektebeeld en interventie door medicijnen. Bij een chronisch, wispelturig ziektebeeld als dat van MS, is juist veel winst te behalen bij complementaire behandelingen. In zijn algemeenheid kan worden gezegd dat er bij de complementaire behandeling niet alleen wordt gekeken naar de klachten die iemand heeft, maar dat de mens wordt gezien als één geheel waarin lichaam en geest elkaar wederzijds beïnvloeden. Helaas is er in ons land nog een lange weg te gaan voordat zo’n onconventionele behandeling zich een volwaardige plaats verwerft naast o.a. de interferonen die we allemaal kennen.

Reguliere behandelingen zijn in de medische, westerse wereld algemeen erkend en vaak uitvoerig onderzocht, complementaire behandelingen zijn dat niet altijd. MS-Anders zet zich in voor de integratie van bewezen effectieve, veilige complementaire zorginterventies met de reguliere zorg: een verbinding tussen lichaam en psyche geeft het beste van twee werelden. Dit wordt integratieve geneeskunde genoemd; het is -naar onze volle overtuiging- de toekomst van de zorg rondom MS.

Leefstijl, ziektebeleving en conditiebehoud moeten, naast medicatie integraal deel gaan uitmaken van het behandelplan bij MS!

Informeer je goed
Belangrijk is om je vooraf goed te laten informeren over de mogelijkheden van een bepaalde therapie en wat deze kan toevoegen aan de kwaliteit van je leven. Raadzaam is het om dit met je behandelend arts te bespreken, ook al heeft ‘ie wellicht weinig ervaring ermee. Wil je verzekerd zijn van een betrouwbare behandelaar, vraag naar iemands achtergrond qua opleiding, leer- en werkervaring, diploma’s, behaalde resultaten en informeer bij een behandelaar of deze is aangesloten bij een beroepsverenging.

nieuw-boekje-complementaire-behandelwijzen

Wegwijzer

MS-Anders heeft een wegwijzer uitgegeven met behandelingen die mogelijk iets toevoegen aan de conventionele behandelingen en medicijnen bij MS. Iets waardevols. Iets anders. Deze wegwijzer is bedoeld als vertrekpunt bij jouw oriëntatie op wat er nog méér mogelijk is. Het helpt je bij je zoektocht naar wat bij jou past. Als mens, als patiënt. Omdat wij van MS-Anders vinden dat leefstijl, ziektebeleving en conditiebehoud, náást medicatie, integraal deel moeten uitmaken van het behandelplan bij MS.

Wil je ‘m bestellen? Klik dan hier.

Samenwerking

Complementair behandelaars (homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde, osteopathie en chiropractie) hebben samen met huisartsen tips en tools ontwikkeld om de zorg voor patiënten met een chronische ziekte te verbeteren. Ze deden dat onder leiding van het Van Praag en het Louis Bolk Instituut, en met financiering van o.a. MS-Anders. Het project Communicatie en verwijzing Complementaire Zorg (COCOZ) heeft in 2019 geleid tot nuttige hulpmiddelen waar jij, en ook jouw behandelaar wellicht baat bij hebben. Vraag het rapport en de zeven wegwijzers aan via: info@ms-anders.nl.

Handboek

In dit MS-handboek worden maar liefst 41 soorten complementaire en alternatieve therapieën op een kritische, wetenschappelijke en objectieve manier besproken door een neuroloog die zijn eigen klinische ervaring aanvult met wat op dit vlak onderzocht is. Op een overzichtelijke manier is in kaart gebracht wat nog meer mogelijk effectief is, wat door internationaal onderzoek wordt gestaafd en wat de risico’s zijn. In het boek is ook ruim aandacht voor drie belangrijke, door veel artsen ondergewaardeerde, aspecten van ‘self care’ bij MS: lifestyle, gezonde voeding en sportieve beweging. Verkrijgbaar bij de Nederlandse uitgever: stichting MS-Anders, Amsterdam: info@MS-Anders.nl.

Meer informatie
www.iocob.nl – Over complementaire en alternatieve geneeskunde
www.natuurlijkwelzijn.org – Stichting Natuurlijk Welzijn geeft algemene voorlichting
www.avig.nl – Artsenvereniging voor integrale geneeskunde
www.infolijn-ag.nl – Infolijn voor Alternatieve Geneeswijzen