APS Therapie

Wat is het?

APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie en is een vorm van pijnbestrijding. Het is een bijzondere vorm van Microcurrent Electrical Therapy (MET). Het onderscheidt zich van andere vormen van elektrotherapie (zoals bijvoorbeeld TENS) doordat het gebruik maakt van gelijkstroom en door de zeer lage stroomsterkte.

Natuurlijke pijnstilling

Onderzoek, onder meer van Prof. D.H. Van Papendorp (Universiteit van Pretoria) toonde een effect aan van APS-therapie op endogene opioïden en op extracellulair ATP. ATP (adenosine trifosfaat) is één van de belangrijkste energiebronnen voor veel van de stofwisselingsprocessen in ons lichaam. Het is de schakel die in processen als weefselgroei en botgroei een rol speelt. ATP wordt omgezet in adenosine, een natuurlijke pijnstillende stof.

Over het hele land verspreid zijn therapeuten die deze behandeling geven. Het APS behandelapparaat is een effectief middel bij de behandeling van pijnen en onstekingen. Het zelfgenezend vermogen van het lichaam wordt aangesproken.

APS-therapie wordt gebruikt voor:

aps-kopie– remming van ontstekingen
– verbetering van bloedcirculatie
– opheffing van stijve ledematen
– energie bevordering
– pijnbestrijding

MS-Anders is in het bezit van een APS-behandelapparaat dat men voor 3 weken kosteloos kan lenen. Voorwaarde is wel dat men eenmalig een consult afspreekt met een APS-therapeut die adviezen en instructies geeft om een zo optimaal mogelijk effect van het apparaat te bewerkstelligen. Daarna kan men zelf de behandelingen toepassen.

Via http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/aps-therapie kunt u lezen welke zorgverzekeraar APS behandelingen vergoedt.

Meer informatie

Voor meer informatie over APS-therapie kunt u contact opnemen met Sabina van der Vinden. Zij is aanwezig op maandag en donderdag en bereikbaar op telefoonnummer 020 – 611 66 66 of e-mail svandervinden@ms-anders.nl.

Meer informatie over deze en andere complementaire behandelingen, vindt u in onze MS-bundel. Dit boek kunt u online bestellen.