10 kernwaarden: MS-Anders heet niet voor niks zo

Niet de patiënt of zijn ziekte, maar de mens staat bij ons centraal.

  • Zijn gezin, familie en zijn verzorgenden rekenen op ons.

Ons doel is een verbetering van de kwaliteit van leven.

  • Structureel en op termijn, maar vooral ook praktisch en nu.

Wij bieden aandacht, zingeving, perspectief en eerlijke voorlichting.

  • Altijd met een positieve insteek. Omdat ieders leven kwaliteit verdient.

Wij koesteren onze neutraliteit.

  • Alle bijdragen aan onze stichting zijn vrijwillig, belangeloos en onvoorwaardelijk.

Donaties en legaten worden nimmer belegd; ze worden direct geïnvesteerd.

  • En daar doen we niet schimmig over.

Wij zijn het autonome antwoord op verzoeken van patiënten zelf.

  • Wij zijn geen afsplitsing of dochter van wie dan ook.

Wij geven mensen met MS voorlichting en praktische steun.

  • Openhartig en volstrekt onafhankelijk.

Wij respecteren alle symptomen en behandelwijzen van MS.

  • Hoe verschillend en individueel ze ook uitpakken.

Wij financieren uitsluitend medisch-wetenschappelijk en sociaal-maatschappelijk onderzoek.

  • Zonder enig commercieel oogmerk.

Wij vormen een platform voor en door mensen met MS.

  • Met een eigen lijfblad, voedingsvoorlichting, kinderweekenden, themadagen, gedurfd onderzoek, maatschappelijk werk enz.