Koeling helpt bij Multiple Sclerose

Dit onderzoek is uitgevoerd op de afdeling Neurologie van de Rijksuniversiteit Groningen door E.A.C. Beenakker en A. Hatgring, onder leiding Prof. dr. J.H.A. De Keyser. Het is gefinancierd door de stichting MS-Anders. De Groningse neurologen hebben het positieve effect van koeling op de symptomen van MS wetenschappelijk aangetoond. Ze publiceerden erover in het internationaal gezaghebbende vakblad Neurology sept. 2001.

De NASA en wetenschappers van de University van Rochester studeerden verder op dit onderwerp en publiceerde hierover in juni 2003. De klinische onderzoeksgegevens over de effecten van koeling bij MS zijn terug te lezen in Neurology 2001; 57 en Neurology 2003; 60.

Helaas is er nog steeds geen medicijn voorhanden dat voor 100% helpt bij MS. Onderzoekers hopen al jaren dicht bij de oplossing te zijn, maar tot op heden is het niet gelukt. Om toch op korte termijn MS-patiënten te helpen met verlichting van hun klachten, vecht MS-Anders om door middel van symptoombestrijding de symptomen van de ziekte MS te verminderen. Deze studie wijst uit dat actieve koeling (niet te verwarren met passieve koeling) de spierkracht (10%) en evenwicht (20%) verbetert en de vermoeidheid vermindert.

Reden voor MS-Anders om MS-patiënten koelpakken gratis in bruikleen aan te bieden. Meer hierover.

Kopieën van publicaties over dit onderzoek worden op verzoek naar u toe gezonden. Dat laatste geldt tevens voor de brochures en boeken die MS-Anders uitgeeft in het kader van voorlichting over het leven met MS. Stuur een e-mail met uw verzoek en adresgegevens naar: info@ms-anders.nl. Wij vragen u vriendelijk een vrijwillige bijdrage in de porto- & administratiekosten.