Wie is online

Er zijn momenteel 0 gebruikers online.

Nieuws

Burenhulpwebsites niet bekend genoeg

In een onderzoek van het NPCF is gebleken dat het overgrote deel van de leden niet bekend is met deze websites waarin vraag en aanbod van vrijwilligershulp aan elkaar wordt gekoppeld.
Deze websites zouden een grote rol kunnen spelen in de toekomstige zorg aan thuiswonenden.

Meld verspilling in de zorg

Sinds 2013 kan verspilling in de zorg gemeld worden.
Wilt u een melding doen van verspilling in de zorg met suggesties hoe dit aan te pakken, ga dan naar:
www.verspillingindezorg.nl

 

Hes Online Magazine van november is uit

Lees het hier!

Dag van de Mantelzorg 10 november

Op 10 november wordt de landelijk 'Dag van de Mantelzorg' gehouden.
Dit jaar is het thema 'Allemaal Verhalen'. Op veel plaatsen in het land worden activiteiten voor mantelzorgers georganiseerd.

Oogscan toont hoeveelheid hersenschade bij MS-patiënten
 

Laatste plaatsen workshop 'Pak je eigen stress aan'.

In Zwolle vindt a.s. zaterdag 25 oktober de workshop 'Pak je eigen stress aan' plaats.
Wil je stress en andere lichamelijke klachten aanpakken in je leven, is deze workshop een kans hier daadwerkelijk iets aan te doen.

Wat gaat er veranderen in de zorg in 2015?
 
Per 1 januari 2015 worden veel zorgtaken van de Rijksoverheid overgeheveld naar de gemeenten.

‘Minister roept dure farmaceut op matje’.

De kop in De Telegraaf van afgelopen vrijdag 3 oktober trok mijn aandacht. Tijdens het lezen van het artikel veranderde mijn aanvankelijke nieuwsgierigheid in opperste verontwaardiging. Want waar ging het over?

Pagina's

Abonneren op Nieuws


Door fondsenwerving kunnen wij onze projecten financieren. De kosten daarvoor houden wij zo laag mogelijk.